Home » Van wens tot gezin » Intake en echo » Prenatale onderzoeken

Prenatale onderzoekenPrenatale onderzoeken

Prenatale screening
Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Prenatale screening is een vorm van kansbepaling en geeft geen zekerheid.
Testen die mogelijk zijn bij prenatale screening:

1) De combinatie test
Screening op: Downsyndroom (trisomie 21), Edwardssyndroom (trisomie 18) en Patausyndroom (trisomie 13). Kosten: € 177,00 afhankelijk van verzekering.
De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken:
- Een bloedonderzoek bij de moeder in de periode van 9 en 11 weken van de zwangerschap.
- Een echo in de periode van 11 tot 14 weken van de zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de 'nekplooi' van het kind gemeten.
Vervolgens wordt de kans berekend aan de hand van de uitkomsten van de twee onderzoeken, de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap.

Bij een verhoogde kans kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen. Dit vervolgonderzoek kan bestaan uit de NIPT(Trident 1), een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. (zie verder op deze pagina)

2) NIPT (Trident 2)
Niet Invasieve Prenatale Test. Kosten: €175,00 afhankelijk van verzekering
Vanaf 1 april 2017 wordt de NIPT als eerste screeningsonderzoek aangeboden in onderzoeksverband: de Trident 2. Vergeleken met de combinatietest ontdekt de NIPT meer kinderen met Down- Edwards- en Patausyndroom en klopt de uitslag vaker.
Meer informatie lees je op: www.meerovernipt.nl of www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

3) De 20-weken echo
(Structureel Echoscopisch Onderzoek = SEO) 18-22 weken. Kosten: geen.
Met het SEO wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen. Ook wordt gekeken of het kind goed groeit, waar de placenta ligt en of er voldoende vruchtwater is.
Deze echo geeft geen uitsluitsel over het al dan niet aanwezig zijn van een kind met het Downsyndroom.

Geen 'pretecho'.
Het SEO is een medisch onderzoek. Het bepalen van het geslacht is ook niet het doel van de echo. Als de echoscopist het geslacht kan zien, zal hij/zij dit alleen op verzoek vertellen.

Prenatale diagnostiek
Wanner je 36 jaar of ouder bent, of wanneer er bepaalde aangeboren afwijkingen voorkomen in de familie kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek.
Ook wanneer er een verhoogde kans bij combinatietest of NIPT (Trident2) of het SEO is gevonden, kun je in aanmerking komen voor prenatale diagnostiek.

Testen die mogelijk zijn bij prenatale diagnostiek:

NIPT (Trident 1)
In het bloed van de zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Vlokkentest vanaf 11 weken
Door middel van afname van een stukje placentaweefsel, wordt gekeken naar het chromosoom patroon van het kind.
Het wegnemen van het weefsel kan op 2 manieren gebeuren; via de vagina of via de buikwand.
Kans op een miskraam ten gevolgen van het onderzoek is 0,5%.

Vruchtwaterpunctie vanaf 15 weken
Door middel van afname van vruchtwater wordt gekeken naar het chromosoom patroon van het kind.
Kans op een miskraam ten gevolgen van het onderzoek is 0,3%.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u voor uitgebreide informatie over prenatale screening en prenatale diagnostiek kijken op www.erfocentrum.nl, www.prenatalescreening.nl, www.strakszwangerworden.nl
 

Neem gerust contact op

Als je geen spoedvragen hebt mag je deze ook per email aan ons stellen. Dat vinden we zelfs fijn! We vinden altijd snel een geschikt moment om je te antwoorden: per mail of telefonisch.

Neem contact op

Actueel07/04/2022

Centering Pregnancy groep 65

Wordt geleid door Ilse Snijder en Saskia Bruijnes. […]
07/04/2022

Centering Pregnancy groep 64

Wordt geleid door Marijke Kollen en Sandy  van […]
07/04/2022

Zobevalik – eendaagse workshop

Voor iedere zwangere vrouw die weet en voelt […]
Aanmelden